Metaxa - barový stolek

Návrh POS prvků ve formě mobilních barových pultů

Na základě podkladů jsme vytvořily designový návrh mobilních barový pultů. Při navrhování byl velký důraz kladen především na jejich snadnou mobilitu a reprezentaci brandu značky metaxa.

Metaxa - barový stolek Metaxa - barový stolek Metaxa - barový stolek Metaxa - barový stolek
Back to TOP