/ POS MATERIÁLY /

Když se inovativní nápady spojí s kreativitou, výsledný vzhled POS materiálu pomůže Vašemu produktu vyniknout a vést spotřebitele k nákupu.

Ať už děláme POS materiál za účelem uvedení nových produktů na trh nebo v rámci in-store promotion, věříme, že inovativní myšlenky jsou skutečným jádrem kvalitních POS materiálů. Proto se vždy snažíme kombinovat nové přístupy k POS materiálům a přinášet tak výsledky.
Měl by směrem k zákazníkovi nést jak všechny zásadní informace týkající se produktu, tak i společnosti jako celku.

POS materiály se používají zejména v rámci reklamních kampaní v místě prodeje, na výstavách či prezentacích. Dobře navržené POS materiály jsou velmi efektivním marketingovým nástrojem k upoutání pozornosti zákazníků. Pro kvalitní propagaci značky musí být POS materiály dobře promyšlené a řádně předložené zákazníkům. Díky atraktivnímu a informativnímu charakteru POS materiálů jste schopni stimulovat nákupy přímo v místě prodeje.

Pár tipů pro zvýšení atraktivity prodejního místa

  • Velmi důležité je umístit POS materiály do zorného pole zákazníka.
  • Nainstalujte POS materiály způsobem, který zaručí jejich maximální dopad na zákazníka.
  • POS materiály by měly respektovat designový směr jiných marketingových nástrojů propagujících daný produkt.
  • Pokud je to možné, měli by POS materiály také respektovat designový směr prostor, ve kterých se umisťují.
  • Nainstalujte POS materiály na správné místo, nejlépe do prostoru vstupu do prodejny, před konkurenci a zároveň k produktům, kterých se týkají.
  • Instalace krátkodobých POS materiálů musí proběhnout ve správném čase, krátce před akcí a ihned po skončení akce musí dojít k jejich stažení, aby nedošlo ke zmatení zákazníků.

POS materiály lze rozdělit na dva druhy:

  • POS materiály s krátkodobou hodnotou - například různé letáky informující o probíhajících akcích, novinkách či soutěžích.
  • POS materiály s dlouhodobou hodnotou jsou POS materiály, na které se naše společnost primárně zaměřuje. Nejčastěji jsou to stojany, displeje, zásobníky produktů a vitríny pro prezentaci.

V rámci POS materiálů nabízíme tyty služby

>> NAPIŠTE NÁM

Back to TOP